Shaping Your Future

Trajnimet tona në Business Process Outsourcing ju transformojnë të ardhmen tuaj duke ju hapur dyert e suksesit

Empower Your Future

Ne përkujdesemi që studentët e suksesshëm të përfitojnë vende punë në kompanitë gjigante të telekomunikacionit që operojnë në Kosovë

Transform Your Future

Të gjitha trajnimet udhëhiqen nga mësimdhënës profesionistë të lëmisë dhe të punësuar në sektorin e Business Process Outsourcing

Slider
3

Gjuha Gjermane

Përdorimi i pavarur dhe kompetent
i gjuhës Gjermane në nivelin B1/B2
në sektorin e BPO.

Aftësitë e Buta

Programi i shkathtësive ndërpersonale
të komunikimit, bashkëpunimit
dhe udhëheqjes në punë.

Aftësitë Teknike

Aftësitë Teknike në BPO (Telekomunkacion) duke ndjekur kornizën e kurrikulës nga Sunrise Communications AG.

MUNDËSI PUNËSIMI

E ardhmja të pret

SPEEEX Education do të mundëson edukimin e brezave të rinjë në drejtimet më të kërkuara të industrisë si dhe integrimin e tyre në tregun e punës të BPO. Kandidatëve të sukseshem do t’ju ofrohen mundësi punësimi në projekte të ndryshme siç është: Sunrise, YOL, Tricontes e shumë të tjerë.

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Çka është BPO?

BPO eshte sektori i cili angazhohet me menaxhimin e jashtëm të përvojës së konsumatorve në shumë kanale, e njohur si Proces i biznesit me burime te jashtme, duke ofruar shërbime si përvetësim të konsumatorit, kujdes të tij, mbështetje teknike, mbledhje të borxhit, marketing dhe shërbime të tjera në mbarë botën.

Rreth Nesh

Rreth Speeex
Education

SPEEEX Education është institucion i specializuar edukativ i cili ofron trajnime në fushën e BPO (Business Process Outsourcing) dhe ITO (Information technology Outsourcing). Qëllimi i SPEEEX Education është pregaditja profesionale e të rinjëve Kosovarë për tregun e punës.

 

Kjo arrihet përmes metodologjisë së bazuar në ekspertizën afatëgjate të SPEEEX LLC në tregun ndërkombëtar si dhe inovacionit të vazhdueshëm në fushën e teknologjisë. SPEEEX Education është institucion edukativ i certifikuar sipas standardit ndërkombëtar të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (QMS).

MËSIMDHËNËSAT

Njoftohuni me ekipën tonë

Të gjitha trajnimet në SPEEEX Education udhëhiqen nga mësimdhënës që janë profesionistë të lëmisë dhe aktualisht punojnë në sektorin e Business Process Outsourcing.

Vigan Disha

Quality and Information Security Trainer

Kujtim Morina

Soft Skills Trainer

Bëhu mentor

APLIKO TANI

A e dini se?

Kompanitë BPO (Business Process Outsourcing) paguajnë pagat më konkurruese në çdo vend!

Rreth 130 milion njerëz flasin gjuhën gjermane si gjuhë amtare ose gjuhë të dytë

Mbi 1 Milion vende pune në sektorin BPO do të jenë deri më vitin 2022 në BE

Në mjedisin konkurrues të punësimit, shkathtësitë e buta u japin kandidatëve avantazh dhe u tregojnë punëdhënësve përfitimet që do të sillnin në kompaninë e tyre

Slider
Në SPEEEX Education nga muaji Mars fillojnë trajnimet profesionale në gjuhën gjermane në nivelet A1 deri në B2 në Prishtinë. Për studentë të suksesshëm, SPEEEX Education ju ofron mundësi punësimi në projektet outsourcing të telekomunikacionit.